„Ak by som mal posledný dolár, použil by som ho na PR“

– Bill Gates

Sme jednou z najväčších PR agentúr v SR

Podľa rebríčka Asociácie PR agentúr na Slovensku (APRSR), ktorá hodnotí svojich členov z pohľadu výšky prijatých honorárov za PR služby, je Dynamic Relations druhou najväčšou PR agentúrou na Slovensku a zároveň druhou najväčšou riadne nezávislou, keďže sme nikdy neboli súčasťou medzinárodnej siete. Sme nezávislí a sme na to hrdí. Chceme, aby s nami klienti spolupracovali preto, že chcú, a nie preto, že „musia“.

SME NAJOCEŇOVANEJŠOU SLOVENSKOU PR AGENTÚROU

Pravidelne triumfujeme na slovenských i medzinárodných súťažiach o najlepšie PR projekty. Ako prvá slovenská agentúra sme získali medzinárodné ocenenie v celosvetovej konkurencii na GLOBAL SABRE AWARDS, aj v regióne EMEA na EMEA SABRE AWARDS. Projekty Dynamic Relations bodovali zatiaľ v každom ročníku slovenskej súťaže PROKOP. Viac sa dozviete v sekcii “Ocenenia”.

ČLENSTVO V APRSR

Dynamic Relations 2000 je členom Asociácie PR agentúr Slovenskej republiky od roku 2009. Asociácia združuje PR agentúry pôsobiace na Slovensku a reprezentuje záujmy svojich členov, pričom dbá o dodržiavanie stanov a etického kódexu APRSR, Štockholmskej charty ICCO (International Communication Consultancy Organization) a Charty IPRA (International Public Relations Association) o transparentnosti spolupráce s médiami.

Páčia sa vám naše práce? Presvedčili sme vás?

Kontaktujte nás