Antónia Račková Paričiová - Client Service Director

Antónia pôsobí v PR branži od 90-tych rokov. Do roku 2011 pracovala v agentúre Seesame. Svoje zručnosti získala postupne – najprv vedením oddelenia monitoringu a mediálnych analýz a neskôr na klientskom servise. Antónia má bohaté skúsenosti a know how z riadenia klientov na všetkých úrovniach. V agentúre sa venovala klientom z oblasti stavebníctva, developmentu, FMCG a farmácie. Samostatnou kapitolou bolo pre ňu vedenie komunikačných projektov Európskej komisie v konzorciu s európskymi PR agentúrami. Venovala sa taktiež tréningom tímovej práce a mediálnym tréningom. Následne pôsobila v agentúre PR Clinic na pozícii výkonnej riaditeľky, kde jej pracovnou náplňou bolo komplexné riadenie klientskeho servisu, interný rozvoj tímu a riadenie systému manažérstva kvality. Samostatne sa venovala klientom z oblasti developmentu, financií, farmácie a utilities.

Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave vyštudovala odbor angličtina – slovenčina. Po skončení VŠ absolvovala postgraduálne štúdium na Academii Istropolitana Nova vo Svätom Jure v odbore Európske štúdie.

Antónia sa stala členkou tímu v marci 2015 a jej úlohou je strategické riadenie klientov, ako aj tímu.

„Public Relations je z môjho pohľadu kráľovskou disciplínou. Kto sa jej nikdy nevenoval, nepozná jej zákonitosti, moc i temné zákutia, každopádne – nemá šancu na trhu 100 % uspieť. Realita je totiž taká, že skúsený a rokmi praxe ostrieľaný PR-ista môže byť zo dňa na deň úspešný v čomkoľvek. Sme rozhľadení, rozmýšľame v súvislostiach, nechýba nám kreativita a racionálny pohľad súčasne, vieme si nájsť chýbajúce know-how, vieme vytvoriť stratégiu, všetko zorganizovať, predávame, vieme priniesť úspech … Porozmýšľajte, či nerobíte chybu, ak ste si nás ešte nenajali!“

„Public Relations je z môjho pohľadu kráľovskou disciplínou. Kto sa jej nikdy nevenoval, nepozná jej zákonitosti, moc i temné zákutia, každopádne – nemá šancu na trhu 100 % uspieť. Realita je totiž taká, že skúsený a rokmi praxe ostrieľaný PR-ista môže byť zo dňa na deň úspešný v čomkoľvek. Sme rozhľadení, rozmýšľame v súvislostiach, nechýba nám kreativita a racionálny pohľad súčasne, vieme si nájsť chýbajúce know-how, vieme vytvoriť stratégiu, všetko zorganizovať, predávame, vieme priniesť úspech … Porozmýšľajte, či nerobíte chybu, ak ste si nás ešte nenajali!“

+421 907 048 497