HENRIETA PARTLOVÁ

Henrieta Partlová - Financial Director

Ekonomike, účtovníctvu a financiám sa Henrieta venuje už skoro 20 rokov. V Dynamicu stanovuje finančnú stratégiu, postupy a politiku, vrátane kalkulácií za poskytnuté služby, stará sa o dane, majetok a finančný rozpočet. Taktiež zaisťuje efektívnosť hospodárenia našej firmy, vnútorný firemný kontroling, finančnú analýzu a odporúčania pre ďalšie rozhodovanie a smerovanie našej firmy po finančnej stránke. Pre Dynamic pracuje od roku 2010.

"Lepšie, ako predpovedať budúcnosť, je vytvoriť ju."

+421 903 266 383