Ján Gordulič - Externý konzultant pre kreatívne a vtipné riešenia

„Úlohou reklamy je zaujať a predať, úlohou PR je vysvetliť a presvedčiť. PR znamená hlbšie ponorenie sa do témy, je o bližšom vzťahu s druhou stranou. PR ma baví, pretože komunikuje, počúva a vzdeláva.“

+421 903 968 308