Tatiana Kubišová

Tatiana Kubišová - Senior PR Consultant

Tatiana vyštudovala žurnalistiku a nemecký jazyk na UKF v Nitre, absolvovala štipendiá vo Viedni a v Londýne. Pôsobila ako redaktorka v printových médiách, ako scenáristka pre produkčné spoločnosti aj ako prekladateľka z nemeckého a anglického jazyka. Do Dynamicu prišla v roku 2014. V oblasti PR sa špecializuje na zdravotníctvo, kultúru a development. Jej srdcovou záležitosťou je festival Biela noc v Bratislave, na ktorom sa podieľala 3 roky. Ako šéfredaktorka pripravovala 5 časopisov pre klientov. Je zakladateľka OZ Zriedkavé choroby.

"Dobré PR sa dá robiť vtedy, keď rozumiete problematike."

+421 905 724 022