ISTOTA PRE ZDRAVÝ ŽIVOT

Dedičné metabolické poruchy (DMP) môžu vážne poškodiť zdravie novorodenca, zapríčiniť telesné a mentálne postihnutie, niektoré dokonca až smrť. Pre Medirex Group, lídra v oblasti laboratórnej diagnostiky, sme pripravili autorskú a komplexnú kampaň na propagáciu nového vyšetrenia na 10 najčastejších DMP. Keďže štátne orgány o DMP nejavili záujem, iniciatívu prevzal Medirex v spolupráci s Univerzitou Komenského. Na podporu vyšetrenia sme získali mnohé známe osobnosti. M. Kramár, K. Haydu, L. Lužinská, H. Mičkovicová, Misha a ďalší pokrstili 25.mája 2012 vyšetrenie vlastným odtlačkom nohy. Výsledkom PR kampane bolo vyše 75 spontánnych a pozitívnych správ vo všetkých mienkotvorných a lifestylových médiách v SR. Vyšetrenie a naša kampaň vyvolali búrlivú diskusiu v laických i odborných kruhoch a priniesli reálne výsledky. Štátne orgány prehodnotili svoj postoj, uznali dôležitosť tohto vyšetrenia a zaradili ho od januára 2013 do povinného novorodeneckého skríningu, plne hradeného zo zdravotného poistenia.

Fotogaléria