Kamenné srdce

Konzorcium Kamenné srdce potrebovalo 7 mesiacov na to, aby z kameňolomu odviezlo 50-tisíc ton nebezpečného odpadu. Veľkým hendikepom bol fakt, že toxické gudróny ležali v blízkosti obytnej zóny a jediná trasa na ich odvezenie viedla cez vilovú štvrť a husto obývané sídlisko. Úlohou agentúry bolo nedopustiť mýty a paniku, poskytnúť dôležité informácie a zabezpečiť pokoj na technologicky náročnú prácu. Musela získať trpezlivosť a dôveru.

Kameňolom bol dôkladne vyčistený a dnes tam po 50 rokoch rastie prvá tráva a nasadené stromy. Nebol zaznamenaný žiadny komunikačný problém. Projekt Kamenné srdce sa uvádza ako príklad úspešne zvládnutého komunikačného projektu aj pri podobných projektoch odstraňovania ekologickej záťaže. Po skončení projektu MŽP SR predstavilo plán pre ďalších 297 miest na Slovensku. Absolútna väčšina mediálnych výstupov o projekte bola pozitívna, po jeho skončení a ukončení boli záverečné výstupy pozitívne všetky. Množstvo informácií z microsite projektu prebrali do svojho wordingu médiá v celku a bez zmien. Občianska FB platforma obyvateľov Devínskej novej Vsi, ktorá je nemilosrdným kritikom každého nedostatku, nepriniesla žiadnu kritiku projektu , ktorý bol najväčším zásahom do občianskeho komfortu mestskej časti za posledné desiatky rokov.