Projekt VĎAKA

Na začiatku sme mali hlavný cieľ vytvoriť CSR projekt, do ktorého sa bude môcť zapojiť každý a to veľmi jednoduchým spôsobom. Pre spoločnosť TIPOS sme vymysleli a na kľúč vytvorili projekt VĎAKA.

Prostredníctvom projektu môže ktokoľvek veľmi jednoduchým a časovo nenáročným prejavom vďaky komukoľvek a za čokoľvek urobiť niekomu radosť a súčasne podporiť dobrú vec. Možnosť poďakovať sa funguje prostredníctvom webstránky www.vdaka.sk, alebo na sociálnych sieťach prostredníctvom hashtagu #vdaka. Zároveňkaždoročne umiestňujeme Stenu vďaky na viacero podujati, kde majú  návštevníci možnosť vypísať ďakovací lístok.

Spoločnosť Tipos prispieva za každé jedno poďakovanie sumu 10 centov, ktoré putujú na dobrú vec.

V roku 2015 sa od septembra 2014 do januára podarilo získať 110.137 poďakovaní a vyzbierať tak sumu 11.013,70 EUR. Spoločnosť TIPOS a.s. dorovnala financie do celkovej výšky 50.000 Eur. Táto suma bola použitá na financovanie verejného korčuľovania.

V roku 2016 sa v rovnakom období podarilo získať ešte viac a to 11.916,90 EUR. Tentokrát boli finančné prostriedky darované Bratislavskej ZOO a podporili šťastný život svorky vlkov.