PUPOCNIKOVAKRV.SK

Hlavným východiskom pri riešení špecifickej požiadavky klienta bola potreba čo najzrozumiteľnejšie komunikovať odbornú tému laickej verejnosti. Spoločnosť Ceptra, ktorá sa zaoberá prípravou transplantátov pupočníkovej krvi, chcela nielen svojej primárnej cieľovej skupine priblížiť medicínsku tému jednoducho, no zároveň zaujímavo. Výsledkom je unikátny portál, ktorý bol rovnako unikátne uvedený aj do života – najväčším online krstom na Slovensku. Počas týždenného hlasovania, ktoré vyvrcholilo v rámci verejného eventu symbolicky na Deň pupočníkovej krvi v roku 2011, získal portál rekordných 7 539 krstných rodičov. Medzi nimi aj viaceré známe osobnosti podporujúce tému na základe osobnej skúsenosti. Krst mal zároveň verejnoprospešný rozmer – komerčný partner projektu venoval za každý krstný klik 10 centov na budovanie verejnej banky pupočníkovej krvi na Slovensku. Portál, ktorý prináša objektívne informácie pod gesciou troch odborných garantov z rôznych oblastí, sa bude v ďalšej fáze rozširovať o nové rubriky.