ZÁCHRANA III. PILIERA

Riadenie krízovej komunikácie pre Asociáciu doplnkových dôchodkových spoločností v čase, kedy hrozil zánik III. piliera. Súčasťou komunikácie boli aj intenzívne rokovania s príslušnými inštitúciami a legislatívnymi aktérmi. Nechýbala silná mediálna podpora v podobe apelačných advertoriálov, diskusných relácií a autorských článkov lídrov ADDS. Petičná akcia za záchranu III. piliera zaznamenala na Slovensku doteraz rekordný úspech (zozbieraných viac ako 220 tisíc podpisov v priebehu necelých dvoch mesiacov).

Prijatiu pôvodne pripraveným novelám zákona, ktoré predstavovali pre III. pilier existenčnú hrozbu, sa podarilo zabrániť. Mediálna kadencia (394 mediálnych výstupov v období 20.september – 30.november 2010) dokazuje, že táto udalosť bola v danom období kľúčová a celospoločensky dôležitá. Takáto masívna podpora sporiteľov bude aj do budúcnosti silným protiargumentom pre akékoľvek vlády, ktoré by mali ambíciu tento systém akokoľvek ohrozovať.

Fotogaléria